Grisöron

   Foderråvara: Gris                     Animaliska biprodukter
     Kategori 3                                   Förvaras svalt och torrt.

Analytiska beståndsdelar : Råprotein  72,4 % 
 Råfett  9,2 % Vatten  9,4 %  Råaska  5,1 %