Grisknorr

   Foderråvara: Gris                    Animaliska biprodukter
     Kategori 3                                   Förvaras svalt och torrt.

Analytiska beståndsdelar : Råprotein  75,1 % 
 Råfett  9,2 % Vatten  9,9 %  Råaska  7,1 %