Hjortnacke

   Foderråvara: Hjort                     Animaliska biprodukter
     Kategori 3                                   Förvaras svalt och torrt.

Analytiska beståndsdelar : Råprotein  69,0 % 
 Råfett  7,0 % Vatten  9,0 %  Råaska  3,1 %