Lammnacke

   Foderråvara: Lamm                    Animaliska biprodukter
     Kategori 3                                   Förvaras svalt och torrt.

Analytiska beståndsdelar : Råprotein   
 Råfett   Vatten    Råaska