Lammstrupe

   Foderråvara: Lamm                     Animaliska biprodukter
     Kategori 3                                   Förvaras svalt och torrt.

Analytiska beståndsdelar : Råprotein  60,6 % 
 Råfett  12,7 % Vatten  8,4 %  Råaska 6,5 %