Oxlever

   Foderråvara: Ox                    Animaliska biprodukter
     Kategori 3                                   Förvaras svalt och torrt.

Analytiska beståndsdelar : Råprotein  50,6 % 
 Råfett  13,7 % Vatten  9,6 %  Råaska 6,8 %