Oxlunga

   Foderråvara: Ox                    Animaliska biprodukter
     Kategori 3                                   Förvaras svalt och torrt.

Analytiska beståndsdelar : Råprotein  75,2 % 
 Råfett  9,0 % Vatten  12,8 %  Råaska 4,6 %