Oxrevben

   Foderråvara: Ox                     Animaliska biprodukter
     Kategori 3                                   Förvaras svalt och torrt.

Analytiska beståndsdelar : Råprotein  66,0 % 
 Råfett  5,5 % Vatten  9,0 %  Råaska 2,2 %