Oxstrupe

   Foderråvara: Ox                    Animaliska biprodukter
     Kategori 3                                   Förvaras svalt och torrt.

Analytiska beståndsdelar : Råprotein  62,6 % 
 Råfett  11,7 % Vatten  8,7 %  Råaska 6,8 %