Viltben

   Foderråvara: Hjort                     Animaliska biprodukter
     Kategori 3                                   Förvaras svalt och torrt.

Analytiska beståndsdelar : Råprotein  49,6 % 
 Råfett  21,9 % Vatten  5,1 %  Råaska  2,1 %