Vom

   Foderråvara: Ox                    Animaliska biprodukter
     Kategori 3                                   Förvaras svalt och torrt.

Analytiska beståndsdelar : Råprotein  38,2 % 
 Råfett  28,5 % Vatten  7,8 %  Råaska 2,7 %