PRODUKTION

Burgare Maskin.png
Kvarn.png

Vår produktion sker i lokaler godkända av jordbruksverket.

Produktionen startar med leverans av färska kylda råvaror (bortsett från lax som kommer i frysta block) från svenska veterinär kontrollerade djur samt slakterier.

Råvarorna mals ner och blandas, därefter tillsätts övriga ingredienser beroende på om det är ett foder med eller utan grönsaker, spannmål eller kolhydrater.

I alla våra foder tillsätts vitaminer, mineraler och kalk för att säkerställa att våra foder alltid innehåller det som behövs för din hund.

Därefter töms den färdigblandade maten ner i burgarpressen som formar maten till fyrkantiga burgare, som sedan åker in i ett infrysningsrum.

Det tar ca 2 h för maten att bli helt genom fryst. När maten är fryst åker den ut till packlinjen där den paketeras, 8 burgare per förpackning eller 1kg´s påsar vid paketering av miniburgare.

Den färdiga förpackningen får etiketter och packas sedan i kartonger som läggs på pall och rullas in i lagerfrysen.
Alla maskiner rengörs noga innan foderskifte för att säkerställa att det bara finns dom ingredienser som skall finnas i maten.
När dagen är slut rengörs alla maskiner och arbetsytor samt desinficeras för att säkerställa att det inte kan finnas någon form av bakterier.

Mat etikett.png
Mat Band.png
Mat Kartong.png